Opóźnienie w płatności – co dalej?

Zasadniczo wszystkie faktury i raty należy
zawsze płacić terminowo. Jeżeli jednak
popadną Państwo w kłopoty finansowe,
prosimy nie zwlekać i od razu skontaktować
się z nami.

 

Spróbujemy wówczas wspólnie znaleźć rozwiązanie Państwa
problemu oraz uzgodnić odpowiednie działania.
W przypadku niepłacenia faktur i rat w wyznaczonych
terminach jesteśmy zobowiązani wysłać Państwu
przypomnienie o płatności, a następnie płatne wezwanie do
zapłaty. Jeszcze większe koszty powstają w sytuacji, gdy
wstrzymana zostanie dostawa energii. Jesteśmy wówczas
zmuszeni do naliczenia Państwu kosztów blokady licznika.
Nie warto zatem czekać na pierwsze wezwanie do zapłaty,
ponieważ już ono wiąże się z kosztami. Regularne wezwania
mają ponadto takie konsekwencje, że w przyszłości
będziemy żądać od Państwa zaliczek na poczet płatności.
Dlatego też zachęcamy, by unikać niepotrzebnych
problemów i wysokich dodatkowych kosztów, które szybko
mogą osiągnąć poziom ponad 150 Euro.
Prosimy skontaktować się z nami, zanim będzie za późno!

 

Zawiadomienie o blokadzie – co robić?
Jeżeli otrzymali już Państwo zawiadomienie o blokadzie z
określonym terminem wstrzymania dostawy energii,
oferujemy następujące możliwości zapłaty:
• Należną kwotę należy wcześniej wpłacić gotówką w jednej z
placówek Postbank wymienionych na str. 12. Dowód wpłaty
prosimy następnie możliwie szybko przekazać do działu
rozliczeń należności; można go też przesłać jako zdjęcie
na adres mailowy beleg@enercity.de lub faksem na numer
+49.511.430.2803.
Przesyłając nam dowód wpłaty, warto wyraźnie zaznaczyć
na nim swój numer klienta; w przeciwnym razie niemożliwe
będzie odpowiednie przypisanie tego dowodu do Państwa.
Nie akceptujemy przelewów, gdyż mogą one nie być
zaksięgowane przed terminem zablokowania licznika.

 

Licznik został już zablokowany?
Dostarczanie energii wznowimy dopiero po uregulowaniu
całej należności, łącznie z kosztami blokady licznika. Dotyczy
to również zaległych należności z poprzednich mieszkań.

 

Dokładną kwotę można sprawdzić pod numerem telefonu
+49.511.430.1915. Prosimy o wpłatę tej kwoty w jednej z
placówek Postbank wymienionych na str. 12. Dowód wpłaty
prosimy następnie możliwie szybko przekazać do działu
rozliczeń należności; można go też przesłać jako zdjęcie na
adres inkassomanagement@enercity.de lub faksem na numer
+49.511.430.2803.

 

Tutaj znajdą Państwo dalsze wsparcie
Pobierają Państwo zasiłek dla bezrobotnych lub
świadczenie socjalne? Jeśli tak, zalecamy kontakt z
odpowiednią osobą w placówce JobCenter oraz w
departamencie spraw społecznych stolicy kraju
związkowego lub regionu Hanower i zlecenie wpłat
bezpośrednio do nas. W ten sposób mogą Państwo
uniknąć kolejnych wezwań i kosztów w przyszłości.

 

Z tymi instytucjami prosimy kontaktować się też w razie
pytań dotyczących zapewnienia środków do życia.
Informacje na stronie hannover.de
(hasła: JobCenter, departament spraw społecznych)

 

Więcej informacji znajduje się tutaj
Biuro obsługi działu rozliczeń należności
telefon +49.511.430.1915
faks dla dowodów wpłat +49.511.430.2803
poniedziałek – czwartek 08:00– 17:00
piątek 08:00– 15:00
Kontakt telefoniczny dla klientów: nazwisko i numer telefonu
osoby do kontaktu można sprawdzić w ostatnim otrzymanym
od nas piśmie.
inkassomanagement@enercity.de · www.enercity.de

 

Bezpłatne wpłaty gotówkowe:

• Postfiliale Mitte
Ernst-August-Galerie 2, 30159 Hannover
Mo– Fr 10:00– 19:00 Uhr
Sa 10:00– 15:00 Uhr

 

• Postfiliale Herrenhausen
Haltenhoffstraße 243, 30419 Hannover
Mo– Sa 09:00– 13:00 Uhr
Mo– Fr 15:00– 18:00 Uhr


• Postfiliale Sahlkamp
Sahlkampmarkt 17, 30657 Hannover
Mo– Sa 09:00– 13:00 Uhr
Mo– Fr 14:30– 18:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen


• Postfiliale Roderbruch
Roderbruchmarkt 7– 9, 30627 Hannover
Mo– Fr 09:00– 13:00 Uhr und 14:00– 18:00 Uhr
Sa 09:00– 12:30 Uhr


• Postfiliale Döhren
Landwehrstraße 89, 30519 Hannover
Mo– Fr 09:00– 18:00 Uhr
Sa 09:00– 12:30 Uhr


• Postfiliale Linden
Niemeyerstraße 1, 30449 Hannover
Mo– Fr 09:00– 13:00 Uhr, 14:00– 18:00 Uhr
Sa 09:00– 13:00 Uhr