Zablokowany licznik – co dalej?

Po uregulowaniu zaległości wznowimy zasilanie.
Ze względu na zaległe płatności musieliśmy przerwać dostawę energii
elektrycznej. Ponowne włączenie zasilania będzie możliwe po
uregulowaniu wszystkich należności, łącznie z kosztami blokady licznika.
Dotyczy to również zaległych należności z poprzednich mieszkań.

 

Gdzie i jak mogę zapłacić?
Należną kwotę można zapłacić w placówkach Postbank Finanzcenter
Hannover-Mitte, Herrenhausen, Sahlkamp, Döhren, Groß-Buchholz i
Linden. Znajdują się tam druki umożliwiające bezpłatną wpłatę gotówki
na rzecz enercity AG.
Dokonując wpłat gotówkowych w innych bankach, prosimy skorzystać z
naszego konta w Sparkasse Hannover, BIC SPKHDE2HXXX,
IBAN DE76 2505 0180 0000 1065 00. Takie wpłaty mogą jednak wiązać
się z opłatami. Dowód wpłaty prosimy następnie możliwie szybko
przekazać do działu rozliczeń należności; można go też przesłać jako
zdjęcie na adres inkassomanagement@enercity.de lub faksem na numer
+49.511.430.2803. Warto podać przy tym swój numer telefonu w razie
pytań z naszej strony. Jeśli chcą być Państwo pewni, że dowód wpłaty do
nas dotarł, prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Dane kontaktowe działu rozliczeń należności:
telefon +49.511.430.1915
faks +49.511.430.2803
e-posta inkassomanagement@enercity.de
Pon – Czw 08:00– 17:00
Pt 08:00– 15:00

 

Odblokowanie licznika odbywa się
w następujących godzinach pracy:
Pon – Czw 08:00– 16:00
Pt 08:00– 14:00
Po wykazaniu, że cała zaległa należność została
uregulowana, firma zajmująca się przyłączaniem
do sieci odblokuje licznik w kolejnym dniu roboczym
(od poniedziałku do piątku). Dokładne określenie
terminu nie jest niestety możliwe.