Спрян електромер – какво следва оттук нататък?

След плащане на просрочените задължения
електричеството ще бъде възстановено.
Вашето електрозахранване е прекъснато поради просрочени
задължения. То ще бъде възстановено, след като платите всички
задължения, в това число и таксите за изключване. Тук влизат и
стари задължения от предишни жилища.

 

Къде и как мога да платя?
Можете да платите сумата в клоновете на Postbank в Hannover-Mitte, Herrenhausen, Sahlkamp, Döhren, Groß-Buchholz и Linden. Там
ще намерите формуляри за безплатно внасяне на сумата в брой
към enercity AG. Ако желаете да внесете сумата на каса в друга
банка, можете да използвате нашата банкова сметка в Sparkasse
Hannover, BIC SPKHDE2HXXX, IBAN DE76 2505 0180 0000 1065 00.
В този случай е възможно да ви бъдат начислени такси. След това
предайте възможно най-скоро платежното нареждане, което сте
получили от банката, на отдел „Управление на вземанията“. За
целта изпратете снимка на платежното нареждане на имейл
inkassomanagement@enercity.de или по факс на +49.511.430.2803.
Посочете и телефонния си номер, за да можем да се свържем
с вас при евентуални въпроси. Ако искате да сте сигурни, че сме
получили вашия документ, най-добре e да ни се обадите по телефона.

 

Можете да се свържете с отдел
„Управление на вземанията“ на:
Телефон +49.511.430.1915
Телефакс +49.511.430.2803
имейл inkassomanagement@enercity.de
Пн. – Четв. 08:00– 17:00 ч
Пт. 08:00– 15:00 ч

 

Пускането на електромера ще се извърши
в следните часови интервали:
Пн.–Четв. 08:00–16:00 ч
Пт. 08:00–14:00 ч
Ако сте платили изцяло задълженията си,
пускането на електромера от
енергоснабдителното дружество може да
се извърши на следващия работен ден
(от понеделник до петък). За съжаление не
е възможно да бъде посочен точен час.