Cum puteți evita întreruperea alimentării!

Informații referitoare la înștiințarea de întrerupere a alimentării și oferta unui acord de plată
eșalonată pentru clienții casnici (§ 41 b parag. 2 EnWG; § 19 parag. 3 și 5 din Strom- und GasGVV /
legea germană a energiei electrice și gazelor naturale; 118 b parag. 5 și 7 EnWG). Sunteți client
casnic dacă vă furnizăm în calitate de consumator sau client comercial cel mult 10 000 kWh pe
an pentru consumul comercial.

 

Ca regulă de bază: Va trebui să achitați la timp facturile și
sumele parțiale, adică până la termenul de scadență. Nu
așteptați să primiți somația de plată cu preavizul de întrerupere a alimentării, deoarece în acest caz vor interveni și costuri de somare. În urma unor somații repetate vă vom solicita
o plată în avans.

 

Ați primit un preaviz de întrerupere a alimentării
(preaviz / somație)? Ce urmează:

Odată cu somația de plată v-am înștiințat și despre sistarea
alimentării. Motivul care a stat la baza acestei decizii este
existența unei creanțe neachitate pentru cheltuielile de
consum. Ziua exactă de scadență poate fi găsită în primele
pagini ale acestui înscris.


Plătiți imediat sumele restante sau contactați-ne pentru a
găsi o soluție comună. În plus față de plata imediată, clienții
casnici au diverse posibilități de a evita sistarea alimentării
(închiderea contorului):


Important: Vă rugăm să rețineți că evitarea întreruperii alimentării nu vă scutește de obligațiile de plată existente. Vom
urmări recuperarea creanțelor și în instanță, cu costuri suplimentare.

 

1. Ne informați în scris, fără întârziere, dacă sistarea ar avea
consecințe extreme în cazul dumneavoastră prin e-mail la
adresa inkassomanagement@enercity.de. Acest e-mail trebuie să cuprindă o scurtă descriere a situației concrete și
documente doveditoare dacă sistarea alimentării ar avea
consecințe extreme în cazul dumneavoastră. Acesta ar fi
cazul, în primul rând există un pericol pentru sănătatea și
viața dumneavoastră sau a aparținătorilor cu care locuiți.

 

Documente adecvate pot constitui, de exemplu:
• certificate medicale care să ateste boli grave pentru
dumneavoastră și/sau copiii dumneavoastră
• copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate
ale copiilor dumneavoastră minori
• adeverință de la autoritatea de spațiu locativ care să
ateste că copiii locuiesc în gospodăria dumneavoastră

 

2. Încheierea unui acord de plată în rate
(acord de plată eșalonată conform § 19 parag. 5 Strom- und
GasGVV, respectiv §118 b parag. 7 EnWG) – un model de ofertă
de plată eșalonată fără dobândă pentru clienții casnici poate
fi găsit la helpcenter.enercity.de termen de căutare: Acord de
plată eșalonată

 

Verificați gratuit, după caz, la agenția Jobcenter, centrul de
asistență socială local sau altă organizație de asistență, dacă
puteți obține ajutor de acolo direct, sau de la o altă organizație locală. Ajutoarele conform legislației sociale (SGB) pentru
nivelul de subzistență pot fi solicitate la agenția socială de
specialitate sau oficiile de șomaj.